Sản lượng cà phê Việt Nam năm nay giảm 10%

Việt Nam, nước sản xuất cà phê vối lớn nhất thế giới, ước chỉ sản xuất chừng 1,08 triệu tấn cà phê, hay 18 triệu bao (bao 60 kg) trong niên vụ 2015-16, giảm 10% so với niên vụ cũ, lãnh đạo hiệp hội hôm 1-12-2015 cho phóng viên Reuters biết như thế.

“Giá thấp, nông dân bỏ bê không chăm sóc vườn cây đàng hoàng” chủ tịch Hiệp hội Cà phê & Ca cao Việt Nam Lương Văn Tự cho biết. Ông còn nói thêm rằng một diện tích lớn cà phê già cỗi cho sản lượng thấp.

Niên vụ 2014-2015, sản lượng cà phê Việt Nam chỉ 1,2 triệu tấn – ông Tự cũng cho biết.

Ngoài ra ông Tự ước xuất khẩu cà phê Việt Nam đến hết tháng 9-2016 có thể chỉ chừng 1,1 triệu tấn, giảm 12,7%.

Theo Reuters 1-12-2015

Comments are closed.