Thị trường

Xuất khẩu cà phê tháng 10/2015 tiếp tục giảm cả lượng lẫn giá

Theo Trung tâm tin học và thống kê của Bộ Nông nghiệp & PTNT, xuất khẩu cà phê tháng 10/2015, tháng đầu tiên của niên vụ cà phê mới 2015/2016, tiếp tục giảm cả lượng lẫn giá. Báo cáo của Trung tâm cho biết, xuất khẩu cà phê trong tháng 10 năm 2015 ước đạt 84 nghìn tấn với giá trị đạt 160 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 10 tháng đầu năm 2015 ước đạt 1,05
Read More