Satra Bakery & Cafe

Cà phê Sơn Tùng chân thành cảm ơn các cấp lãnh đạo Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn đã tạo điều kiện cho Sơn Tùng được đồng hành.


Sơn Tùng làm chương trình sampling tại Satra Bakery & Cafe

Comments are closed.